Arkadiusz Kałużyński Brak komentarzy

Stary cmentarz w Koźlu przy ul.Raciborskiej

Składa się z dwóch nekropolii: katolickiej oraz ewangelickiej, które powstały w drugiej połowie XIX w. Ich istnienie potwierdza mapa kastralna z 1878 roku, oparta na pomiarach z 1863 roku. W roku 1917 zostały one ze sobą połączone. Powierzchnia nowopowstałego wówczas cmentarza wynosi dzisiaj 2,19 ha. Na końcach dwóch głównych alejek usytuowane są kaplice cmentarne: katolicka i ewangelicka. Czytaj więcej

Arkadiusz Kałużyński Brak komentarzy

Dom Św. Karola w Koźlu

Budowę domu św. Karola zainicjował i sfinansował proboszcz kozielskiej parafii ks. Karol Kollar. Prace nad obiektem zakończono w 1912 r., a jego patronem został św. Karol Boromeusz. Początkowo miały się w nim znajdować mieszkania dla Sióstr św. Elżbiety, pomagających chorym, biednym i samotnym. Budynek jednak okazał się na tyle duży, by móc w nim prowadzić inną działalność. Czytaj więcej

Arkadiusz Kałużyński Brak komentarzy

Kościół ewangelicki

Jako świątynia, obiekt od początku pełnił funkcję kościoła garnizonowego- aż do końca I wojny światowej. Następnie gmina przeszła pod zwierzchnictwo „Kościoła Ewangelickiego Unii Staropruskiej, prowincji Śląsk”. Budowlę wzniesiono według projektu architekta Johanna Martina Pohlmanna, jednakże w trakcie realizacji zmieniono wygląd fasady – w myśl projektu znanego pruskiego architekta Langhansa. Kościół poświęcono w roku 1788. Czytaj więcej

Arkadiusz Kałużyński Brak komentarzy

Kościół Farny pod wezwaniem Św. Zygmunta

Obecnie kościół parafialny pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej– niewątpliwie pierwszy obiekt sakralny miasta Koźle. Około roku 1291 Koźle staje się miastem na prawie śremskim, bazującym na prawie niemieckim, za czym idzie także powołanie parafii- najprawdopodobniej przy istniejącym już kościele; podczas gdy pierwsze wzmianki o życiu religijnym miasta Koźle pochodzą z roku 1239. Czytaj więcej

Arkadiusz Kałużyński Brak komentarzy

Kościół Franciszkański

Zwany także Minorytów, dziś kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Budowa kościoła wraz z przylegającym klasztorem w przedziale lat 1751-1753 wg. Projektu J.Heinze . W roku 1807 podczas oblężenia miasta przez wojska napoleońskie w klasztorze urządzono szpital wojskowy; a w jednej z cel także aptekę, która funkcjonowała do roku 1815. 26 lutego 1807 w jedną z klasztornych cel trafiła bomba. Po zajściu tym kuracjusze chronili się w piwnicach i dolnych chodnikach klasztoru. Czytaj więcej

Arkadiusz Kałużyński Brak komentarzy

Kozielska Synagoga

Dziś nieistniejący już obiekt sakralny wyznawców religii mojżeszowej z Koźla i okolic, zlokalizowany przed Bramą Raciborską; na Ratiborer Strasse* – dziś ulica 24 kwietnia. Czytaj więcej