Interesujesz się swoim regionem? Historią? Masz pasje, które chciałbyś rozwijać? A może po prostu chcesz wspomóc nas w tym co robimy? Zostań jednym z nas!

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie.

By stać się członkiem zwyczajnym stowarzyszenia należy uprzednio przejść staż kandydacki.

Członkiem kandydatem może zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także małoletni od 16 roku życia, za zgodą opiekuna, jeżeli:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie
b) Przedstawi pisemną, pozytywną opinię co najmniej jednego z członków stowarzyszenia.

Członkowie kandydaci mają obowiązek:
– zapoznać się ze statutem stowarzyszenia,
– aktywnie przyczyniać się do realizacji założeń celowych stowarzyszenia, poprzez pomoc w organizacji wystaw, imprez oraz szkoleń o tematyce historycznej i edukacyjnej,
– uczestniczenie w wyżej wymienionych.

Członkiem wspierającym stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarujacą pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów naszego stowarzyszenia – po złożeniu pisemnej deklaracji.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia.

Wypełnioną deklarację dostarcz nam osobiście. Adres oraz numer telefonu znajduje się w dziale Kontakt.

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja kandydacka dla os. pelnoletniej (format .doc)
Deklaracja kandydacka dla os. niepełnoletniej (format .doc)