Arkadiusz Kałużyński Brak komentarzy

Wzmianka o istnieniu parafii w Głogówku pochodzi z 1284 r. Przypuszczać jednak należy, że powstała ona wraz z lokalizacją miasta, a może ją nawet wyprzedziła.

Kościół parafialny, pod wezwaniem św. Bartłomieja w swej obecnej postaci pochodzi z XIV w. Dokumenty wizytacyjne z roku 1680 wskazują rok 1350 jako datę ufundowania kościoła przez księcia opolsko-raciborskiego Fryderyka. W 1379 r. z fundacji księcia niemodlińskiego powołano przy kościele kolegiatę. Powstał tym samym żywy ośrodek religijny, co również pozytywnie odbiło się na rozwoju miasta. W skład kolegiaty wchodzili: dziekan, który równocześnie był proboszczem i miał powierzoną pieczę nad samym budynkiem oraz nad odprawianymi w nim nabożeństwami; kustosz, który pełnił rolę ekonoma; scholastyk, do którego należały sprawy szkolnictwa; kantor, który sprawował pieczę nad chórem i nauczaniem; i dwóch wikarych. Z kolegiatą należy również wiązać budowę kaplicy zwanej dzisiaj kaplicą Oppersdorfów. Spełniała ona w pierwotnej formie funkcję sali zebrań. W 1428 r. w związku z najazdem husyckim rozwiązano kolegiatę, sekularyzowano jej dobra i zniszczono znacznie kościół (który prawdopodobnie spłonął). W latach 1524 do 1572 kościół zajęty był przez protestantów. Pamiątką po nich jest dawna chrzcielnica, znajdująca się dziś na zewnątrz. Dopiero objęcie Głogówka przez Jana Oppersdorfa przywróciło kolegiatę i kościół katolikom. W1601 r. kaplicę Oppersdorfów, przekształcono w kaplicę grobową rodu hrabiowskiego, umieszczając pod nią kryptę.

Autor: Ks. Winfried Watoła

Źródło: glogowek-online.pl


Łukasz Polakowski, zdjęcia: Arkadiusz Kałużyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *