Arkadiusz Kałużyński Brak komentarzy

Obecnie kościół parafialny pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej– niewątpliwie pierwszy obiekt sakralny miasta Koźle. Około roku 1291 Koźle staje się miastem na prawie śremskim, bazującym na prawie niemieckim, za czym idzie także powołanie parafii- najprawdopodobniej przy istniejącym już kościele; podczas gdy pierwsze wzmianki o życiu religijnym miasta Koźle pochodzą z roku 1239.

Kościół, początkowo drewniany- strawiony dwukrotnie pożarami nawiedzającymi miasto- przed rokiem 1414, oraz w roku 1454. Około 1460 roku podjęto się budowy nowego, murowanego kościoła. W wyniku reformacji w latach 30 XVI w. kościół opustoszał i uległ zniszczeniu – zapadł się dach i sklepienie. Kościół odbudował nowy właściciel Koźla Jan von Oppersdorff – prace zakończono w roku 1570 i ponownie konsekrowano kościół, który wielokrotnie jeszcze przechodził ciężkie chwile. Niszczony kolejno podczas wojen trzydziestoletniej i pruskiej- szczególnie w roku 1745 gdy miasto zostało poważnie zniszczone; w roku 1801 smagany silnymi wiatrami huraganu traci dach oraz w trakcie 6-cio miesięcznego oblężenia twierdzy Koźle podczas wojny napoleońskiej w roku 1807. W roku 1917 kościół utracił dwa dzwony. Pozostał tylko jeden, najstarszy dzwon „Sancta Maria”. W roku 1929 zakupiono 5 nowych dzwonów które poświęcono w roku 1929. Stary dzwon przeniesiono do kościoła Minorytów, ale nie na długo, jako że w 1942 roku dzwony zostały zdemontowane i zabrane na potrzeby wojenne. „Sancta Maria” powrócił do kościoła farnego. 17 marca 1945 w wyniku ostrzału artyleryjskiego uszkodzona została wieża kościoła.

Kościół gotycki, z wieżą gotycko-renesansową, otynkowaną. Gruntownie odnowiony w stylu neogotyckim w latach 1858, oraz 1897-1899. W ów kościele od sześciu wieków znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwanej „Kozielską” wykonany w latach 1420-1430.


* Kościół farny (fara, niem. Pfarrei, Pfarrkirche) – dawne określenie nadawane miejskiemu kościołowi parafialnemu, mające tradycję średniowieczną. Fary budowano najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie rynku. Obecnie kościołem farnym nazywa się najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu. W miastach biskupich nazwa dla drugiego kościoła po katedrze. Określenie fara czasem odnosi się do samego terytorium parafii.


Arkadiusz Kałużyński, w oparciu o: ks. Alfons Schubert – Zarys historii Parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu, Kędzierzyn – Koźle, 2000; Internet; Ilustracje: archiwum – A. Kałużyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *