Arkadiusz Kałużyński Brak komentarzy

Pociski w dawnej jednostce wojskowej

Dawna jednostka wojskowa przy ulicy Synów Pułku przez niespełna dwa lata popadła w totalną ruinę. Dzieło niemieckich inżynierów przetrwało ciężki czas II wojny światowej i przynajmniej 2 poważne klęski żywiołowe. Zespół budynków eksploatowany był nieprzerwanie od czasu swego powstania, aż do roku 1998.  Wtedy to, rok po pamiętnej powodzi postanowiono rozformować i zlikwidować jednostkę.  Dziś wiemy już, że dla opuszczonych budynków był  to początek końca… Czytaj więcej

Arkadiusz Kałużyński Brak komentarzy

Koźle w perspektywie czasu

PKO

PKO Towarzystwo Pożyczkowo-Kredytowe, obecny Bank PKO, znajdujący się przy ul. Łukasiewicza (dawna Rogauer Straße). Zostało założone w 1860 roku przez żydowskiego kupca Juliusa Epstein. Budynek powstał na przełomie XIX i XX wieku. Czytaj więcej

Arkadiusz Kałużyński Brak komentarzy

Zapomniany pomnik

W pracy zbiorowej „Historyczne i współczesne problemy miasta i jego mieszkańców” wydanej w Opolu w 1996 roku przez Uniwersytet Opolski i Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, jeden z rozdziałów napisany przez Przemysława Nadolskiego poświęcony został pomnikom przedwojennego Koźla. Były one stałym elementem architektury miasta, każdy z nich upamiętniał jakieś  wydarzenie historyczne, czy postać związaną z  miastem i okolicami. Wszystkie te pamiątki zostały zniszczone w 1945 roku i później. Czytaj więcej

Arkadiusz Kałużyński Brak komentarzy

Gdzie się podział kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena

Kilka przekazów historycznych

Protokół z roku 1688 wymienia w „pago Kendzierzin” „…kościół o charakterze kaplicy”, który był „zbudowany przez heretyków, cały drewniany i wygładzony, opuszczony i spustoszony, pozostaje niezamknięty (…) nie ma zakrystii (…) dzwonnica drewniana mała, dołączona do kościoła, zagrożona rujnacją, dach zniszczony, ogrodzenie cmentarza zawala się…”. Kościół posiadał ołtarz z 1662 roku z późnorenesansową ornamentyką. Czytaj więcej

Arkadiusz Kałużyński Brak komentarzy

Góra Św. Anny …. Prawdziwa historia – cz I

CZĘŚĆ I

OD PRADZIEJÓW DO PRZYBYCIA FRANCISZKANÓW

W 1910 roku franciszkanin o. Chryzogon Reisch po przestudiowaniu wielu archiwów, napisał i wydał dzieło „Historia Góry Św. Anny na Górnym Śląsku”. Reisch był niemieckim zakonnikiem – historykiem i badaczem, miał dostęp do wielu dokumentów, które później uległy zniszczeniu, lub zaginęły w zawierusze dwóch wojen światowych XX wieku. Czytaj więcej

Arkadiusz Kałużyński Brak komentarzy

Stary cmentarz w Koźlu przy ul.Raciborskiej

Składa się z dwóch nekropolii: katolickiej oraz ewangelickiej, które powstały w drugiej połowie XIX w. Ich istnienie potwierdza mapa kastralna z 1878 roku, oparta na pomiarach z 1863 roku. W roku 1917 zostały one ze sobą połączone. Powierzchnia nowopowstałego wówczas cmentarza wynosi dzisiaj 2,19 ha. Na końcach dwóch głównych alejek usytuowane są kaplice cmentarne: katolicka i ewangelicka. Czytaj więcej